Region- och kulturstudier│Magisterprogram

Förena mångvetenskaplig region-, kultur- och samhällsforskning

Magisterprogrammet i region- och kulturstudier förenar mångvetenskaplig region-, kultur- och samhällsforskning. Du studerar världens kulturer, samhällen, historia och religioner. Du blir expert på en kulturellt, språkligt, etniskt eller på annat sätt avgränsad region, eller alternativt på bredare globala teman som förenar flera regioner. Du får fördjupade kunskaper i frågor som gäller ditt specialområde, men lär dig också se de globala sammanhangen. Regionerna som man kan specialisera sig i är Asien, Europa, Latinamerika, Mellanöstern och Nordamerika. I Mellanösternstudier är det också möjligt att specialisera sig i islamstudier eller judaistik.

När du har avlagt examen kan du arbeta inom näringslivet, offentlig förvaltning och medborgarorganisationer i nationella eller internationella expert- och utbildningsuppdrag som förutsätter specialkunskaper om olika regioner. Dessutom ger utbildningen en grund för mångvetenskapliga forskarstudier.

Utbildningsprogrammets bredd garanterar att varje studerande har ett individuellt studieprogram, och gör det möjligt att välja inriktningsalternativ enligt eget intresse.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammets undervisnings- och prestationsspråk är finska och svenska, och vissa kurser ges på engelska.