Psykologi | Kandidatprogram

Psykologin undersöker hur och varför människor känner, tänker och handlar

Psykologin undersöker hur och varför människor känner, tänker och handlar. Till det som undersöks hör bland annat känslor och tankar, individens utveckling från barn till vuxen, personligheten, hur man varseblir miljön genom olika sinnen, mental hälsa och hur psykologiska företeelser har sin grund i hjärnverksamheten och i neuropsykologiska mekanismer. Psykologin är mångvetenskaplig. Ämnet har gemensamma beröringspunkter med t.ex. medicinen, naturvetenskaperna, samhällsvetenskaperna, pedagogiken och de humanistiska vetenskaperna. Genom att välja bland de valfria studierna inom ämnet psykologi och genom valet av andra ämnen kan du inrikta dina studier på det delområde du önskar. Utbildningsprogrammet ger en grund för ett framtida yrke inom psykologin.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Utbildningsprogrammets huvudsakliga undervisningsspråk är finska, men enskilda studieavsnitt erbjuds också på svenska och engelska.