Politik, medier och kommunikation | Kandidatprogram

Är du intresserad av politik, medier och kommunikation?

Kandidatprogrammet ger dig grundläggande kunskaper om politologi och forskningen om organisationer, världspolitik och medier och kommunikation. Politologi och organisationsforskning undersöker makt och hur makt fördelas på individ-, grupp-, institutions- och strukturnivå i olika samhällen och i Europeiska unionen. Världspolitik undersöker internationell och global politik, och också sådana samhälleliga rum och relationer som överskrider de traditionella politiska samfundsgränserna. Ämnet medier och kommunikation undersöker en mångfald av kommunikationsrelaterade fenomen som en del av samhället, nationella och globala grupper och individers sociala nätverk.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket är huvudsakligen finska. Vi erbjuder kurser också på engelska och ibland på svenska. Oavsett undervisningsspråk har du rätt att i dina studieprestationer använda finska eller svenska.