Materialforskning | Magisterprogram

Kan materialforskning lösa energiproblemet?

All teknik kring oss är baserad på material. Materialforskning har den stora möjligheten att lösa stora samhällsproblem och hitta nya upptäckter inom energi, mat, vatten, säkerhet, hälsa och välbefinnande, miljö, hållbar resursanvändning och urbanisering. Nya fascinerande material med övantade egenskaper, skräddarsydda för samhällets behov, kan förandra hur vi lever vårt vardagsliv.

Materialforskning är det rikaste och mest tvärvetenskapliga fältet inom naturvetenskap. Magisterprogrammet i materialforskning bygger på fysik, kemi, biologi och medicin, matematik och datavetenskap, alla lärda på ett sammanhängande och självständigt sätt. Du får studera till exempel biomaterial, nanomaterial, smarta material, polymer, kompositer, elektronik, energiproduktion och lagring samt gröna och hållbara material.

Detta program har följande sex inriktningar, som representerar olika grenar av materialforskning: 1) experimentell materialfysik 2) beräkningsmaterialfysik 3) medicinsk fysik 4) polymermaterialkemi 5) oorganiska kemi, och 6) elektronik och industriella tillämpningar.

 

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Engelska, Finska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 01.12.2023 08:00 Slutar: 03.01.2024 15:00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.