Matematik och statistik | Magisterprogram

Hur beräknar du dig själv i mitten av jorden?

Studierna vid magisterprogrammet leder in dig i en fascinerande värld av modern vetenskap, som också kommer att ge dig grunderna för tillämpningar inom matematik och statistik. Utexaminerade magistrar från detta program får arbete som forskare, lärare, och inom krävande expertuppgifter inom den allmänna och privata sektorn i Finland och utomlands. Magisterprogrammet i matematik och statistik baserar sig på toppforskning.

Studieinriktningar inom detta utbildningsprogram är matematik, tillämpad matematik, statistik och samhällsstatistik och specialiseringsområdena är analys, matematisk fysik, tillämpad analys, probabilistisk modellering, matematisk logik, matematisk modellering, stokastik, försäkrings- och finansmatematik, algebra och topologi, statistik och samhällstatistik.

 

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 09.12.2024 08.00 Slutar: 02.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.