Logopedi | Magisterprogram

Magisterprogrammet i logopedi

Har du tänkt på hur barnet lär sig sitt språk om han/hon inte hör normalt? Eller på hur man kan hjälpa en person vars språkförståelse eller talförmåga är nedsatt till följd av en stroke?

Logopedi är ett ämne som undersöker tal, språk och mänsklig kommunikation ur ett brett perspektiv. Under studiernas gång lär du dig om både den verbala och den icke-verbala kommunikationens normala utveckling, funktioner och störningar. För att förstå tal, språk och kommunikation introduceras du också i människans fysiska och psykiska konstitution, utveckling och funktion samt störningar på dessa områden. Studierna innehåller förutom logopedi också kurser i medicin, språkvetenskap och psykologi.

Du kan få behörighet som legitimerad talterapeut genom att avlägga kandidat- och magisterexamen i logopedi.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket i logopedi är finska.