Logopedi | Kandidatprogram

Kandidatprogrammet i logopedi

Har du tänkt på vad talförmågan har för betydelse för en människa? Eller hur kan man hjälpa en människa som använder sin röst mycket i sitt arbete när hans/hennes röst inte fungerar på ett normalt sätt?

Vill du vara med och hjälpa och stöda människor som har problem med språkkunskap, talförmåga eller röst, vill du jobba som professionell inom hälsovård, som talterapeut? En talterapeut kan arbeta både inom den privata sektorn och inom den allmänna sektorn. Talterapeutens jobb är mångsidigt och klienterna kan bestå av människor i olika åldrar. Talterapeuten gör bedömningar och sköter klienter med språk, tal- eller kommunikationsproblem. Behandlingen kan vara lång- eller kortvarig, eller det kan vara fråga om främst uppföljning eller rådgivning. Rehabiliteringen kan pågå i flera år eller endast i några timmar. Talterapeutens arbete är både mångsidigt och intressant.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket i logopedi är i huvudsak finska.