Livsmedelsvetenskaper | Magisterprogram

Vad kommer vi äta i framtiden?

Vill du vara med och påverka vad vi äter i framtiden? Vill du veta hur man gör god mat av råvaror från växt- och djurriket med beaktande av råvarornas konsistens, teknologiska och ekologiska aspekter, hälsa, säkerhet och etik?

Ämnet livsmedelsvetenskap i Vik är en stark helhet som är unik i Finland och omfattar hela livsmedelskedjan från primärproduktionen via tillverkningen till konsumenten. Du kan själv påverka hurdan livsmedelsexpert du vill bli. Du kan rikta in din examen genom att välja studier i livsmedelskemi, livsmedelsteknologi, kött-, mjölk- eller spannmålsvetenskap eller kött-, mjölk- eller spannmålsteknologi.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 09.12.2024 08.00 Slutar: 02.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.