Litteraturvetenskap | Magisterprogram

Vi utbildar experter på litteraturkännedom, litteraturteori och kritisk läsning av skönlitterära texter.

Studierna betonar litteraturteorier, litteraturanalys och litteraturvetenskapliga metoder. Målet är att studenterna känner till drag, strukturer och stilmedel inom litteraturen. Textcentreringen kompletteras av studier i historiska strömningar och genrer som styr förståelsen av texterna – hela den värld av intertextualitet och kontext som de litterära texterna existerar i. Allt detta hjälper oss att förstå konsten och kulturen på ett bredare plan.

Det finns sju studieinriktningar i magisterprogrammet i litteraturvetenskap: inhemsk litteratur, allmän litteraturvetenskap, nordisk litteratur, engelsk litteratur, engelsk litteratur, rysk litteratur, franska språket och franskspråkig kultur och de tyskspråkiga ländernas kultur och litteratur.

Magistrar i litteraturvetenskap arbetar t.ex. med forskning, kulturadministration, marknadsföring och kommunikation samt på förlag. Det är möjligt att bli lärare i modersmål och litteratur vid magisterprogrammet genom att specialisera sig på inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap och att avlägga de pedagogiska studierna för ämneslärare. Även många författare har studerat litteraturvetenskap.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråken är i regel finska och svenska, men undervisning kan också ges på engelska.