Life Science Informatics | Magisterprogram

Hur kan matematik och informatik hjälpa dig att förstå naturen?

Livsvetenskaper (Life Sciences) är ett av de strategiska forskningsområdena vid Helsingfors universitet. Det mångvetenskapliga Life Science Informatics-magisterprogrammet (LSI) sammanför toppforskning och forskningsinfrastrukturer i Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE). Som student vid programmet får du tillgång till aktiva forskningssamfund på tre campus: Gumtäkt, Vik och Mejlans. Med hjälp av de unika studiemöjligheter som dessa tre campus erbjuder kan du skräddarsy en mycket attraktiv utbildningsprofil.

LSI-programmet riktar sig till studenter med en bakgrund i matematik, datavetenskap och statistik, och också till studenter som har läst dessa ämnen som biämnen i kandidatexamen och haft t.ex. ekologi, evolutionsbiologi eller genetik som huvudämne.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 01.12.2023 08:00 Slutar: 03.01.2024 15:00
Undervisningsspråket i programmet

All undervisning ges på engelska.