Lantbruksvetenskaper | Magisterprogram

Hur utvecklar man hållbar livsmedelsproduktion?

Vill du vara med och lösa mat- och energiproduktionens framtida utmaningar som bl.a. orsakas av klimatförändringen, befolkningsökningen och våra begränsade fossila energiresurser? Är du intresserad av djurens välmående, jordmånens renhet, miljöfrågor eller till exempel det senaste inom bioteknik och genteknik eller automatik och robotik och metodernas tillämpning i lantbruket?

Kom till Campus Vik och magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper! I Finland är det endast Helsingfors universitet som erbjuder studier i lantbruksvetenskaper på universitetsnivå. I magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper kan du specialisera dig på växtproduktionsvetenskap, husdjursvetenskap, agroteknologi eller mark- och miljövetenskap.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Nästa ansökan börjar i slutet av 2024.
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska om inte undervisningen förutsätter annat. I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.