Lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi | Magisterprogram

Ansökan är öppen
Ansökan till magisterprogrammet är nu öppen. Sök före 3.1.2024 kl. 15:00.
Vill du arbeta med expertuppdrag inom lantbruk, miljö och naturresursekonomi?

Campus Vik erbjuder optimala förutsättningar att studera dessa unika och för framtiden så viktiga ämnen. När du har avlagt examen har du fackkunskaper i tillämpad ekonomi inom lantbruk, miljö och naturresursekonomi. Du blir insatt i t.ex. klimatpolitik, hållbart lantbruk och livsmedelssäkerhet.

Magisterprogrammet har två studieinriktningar:
1. Lantbruksekonomi
2. Miljö- och naturresursekonomi

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 01.12.2023 08:00 Slutar: 03.01.2024 15:00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.