Konstforskning | Kandidatprogram

Programmet skapar en grund både för arbete i konst- och kulturlivet

Kandidatprogrammet i konstforskning erbjuder en unik möjlighet att studera film- och televisionsforskning, estetik, musikvetenskap, teatervetenskap och allmän litteraturvetenskap. En examen från programmet ger dig grundläggande färdigheter i kritisk och kreativ granskning av konst och konstens sociala dimensioner och för vetenskapligt arbete. Programmet skapar en grund både för arbete i konst- och kulturlivet och för en karriär som forskare. Du kan också specialisera dig för att bli lärare i modersmålet (finska) och litteratur. Studierna täcker konstarternas historia och förhållande till samhället och till kulturföreteelser, konstförvaltning och marknadsföring, konstforskningens olika infallsvinklar, strömningar och idéhistoria, analys- och tolkningsmetoder, vardaglig och populärkultur samt kommunikationsfärdigheter i synnerhet i förhållande till centrala frågor i konstlivet.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Man kan genomföra studierna, som är indelade i studieavsnitt, på finska eller svenska. Undervisning ges också på engelska, som också är ett möjligt prestationsspråk.