Kandidatprogrammet i tillämpad psykologi

Nytt utbildningsprogram inom psykologi

Behovet av experter inom psykologi ökar i samhället och företagsvärlden. Helsingfors universitets nya kandidatprogram i tillämpad psykologi möter det här behovet. Programmet startar hösten 2024. Studenter som blir antagna till kandidatprogrammet i tillämpad psykologi får också behörighet att fortsätta till magisterprogrammet i organisationspsykologi som startar hösten 2026. 

Utbildningsprogramhelheten som består av kandidatprogrammet i tillämpad psykologi och magisterprogrammet i organisationspsykologi granskar människans informationshantering, olika gruppers och organisationers verksamhet och utveckling samt de komponenter som välfärden bygger på. Utbildningen fokuserar särskilt på interaktionsfärdigheter, grupparbetsfärdigheter, metodkompetens, på användning och produktion av forskningsbaserad kunskap samt på ett nära samarbete med aktörer på arbetsmarknaden. Studenter som utexamineras från programhelheten är specialister inom psykologi men inte yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. Helheten ger utbildning för uppgifter som inte kräver den legitimation som psykolog som krävs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. 

Kandidatprogrammet genomförs av Helsingfors universitets medicinska och statsvetenskapliga fakultet.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Utbildningsprogrammets huvudsakliga undervisningsspråk är finska, men enskilda studieavsnitt erbjuds också på svenska och engelska.