International Business Law | Master's programme

Undervisningsspråket i programmet

Undervisningen ges på engelska. I programmet är studenterna en del av den internationella gemenskapen för studenter och forskare.  

Vänligen observera att det inte längre är möjligt att söka till magisterprogrammet International Business Law. Programmet tar inte in några nya studerande.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Programmet tar inte in nya studerande.