Geovetenskap | Kandidatprogram

Varför blir det jordskalv i Japan? Varifrån får man litium till smarttelefoner?

Välkommen till de stora frågorna. Samhället står i framtiden inför stora utmaningar. Till dem hör våra naturresurser, hållbar och alternativ användning av naturresurserna, miljöns tillstånd och hur den påverkas av människans aktiviteter. Kandidatprogrammet i geovetenskap vid Helsingfors universitet svarar på dessa utmaningar och erbjuder det mest omfattande utbildningsprogrammet inom området i Finland. Inom kandidatprogrammet i geovetenskap studerar du geologi och geofysik, d.v.s. ämnen som undersöker jordskorpans struktur, sammansättning och utveckling. Målet är att förstå de processer som gör jorden så unik och mångformig. En geolog kan bl.a. spåra litosfärplattornas rörelser och hur de i tiderna har kolliderat, kartlägga spår efter istiderna och forska i livets uppkomst och utveckling på jorden.

Programmet utbildar experter som behärskar teorin och på ett mångsidigt sätt kan tillämpa vad de har lärt sig i olika expertuppdrag. Kandidatprogrammet i geovetenskap kan leda dig in på en karriär som geolog med fokus på grundvatten, malm eller miljö, eller så kan du forska i berggrunden, fasta jordens fysik, forntida liv eller klimatet.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska, men en del studieavsnitt i programmet erbjuds på svenska.