Geologi och geofysik | Magisterprogram

Hur ska vi reagera på förändringar i vår planet?

För att kunna tillgodose den växande befolkningens behov på denna dynamiska planet behöver vi djupa insikter i jordens geologiska och geofysikaliska processer samt deras växelverkan med atmosfären, hydrosfären och biosfären. Magisterprogrammet i geologi och geofysik utbildar geovetare som kan besvara aktuella frågor om vår hemplanets historia, om hur dess utveckling har skapat de råvaror som vårt moderna samhälle behöver, samt om miljöns tillstånd och förändringar.

 

 

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 09.12.2024 08.00 Slutar: 02.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.