Genusvetenskap | Magisterprogram

Mästare i kritiskt tänkande

Magisterprogrammet i genusvetenskap utbildar filosofie magistrar som kommer med kritiska och modiga initiativ. I det tvååriga magisterprogrammet får du öva dig i att vetenskapligt granska samhället från ett genusvetenskapligt och tvärvetenskapligt perspektiv. Du lär dig att identifiera och analysera ojämlikhet och ojämställdhet som förekommer i samhället. Under studierna får du verktyg för forskningsförankrat samhälleligt påverkansarbete och lär dig att utveckla etiskt hållbara lösningar för olika samhällsområden. Det aktiva och tvärvetenskapliga greppet gör magisterprogrammet i genusvetenskap unikt inom den finländska universitetsvärlden.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråken är i regel finska och svenska, men undervisning kan också ges på engelska.