Genetik och molekylära biovetenskaper | Magisterprogram

Hur är livets byggstenar organiserat?

Hur reglerar generna cellernas, vävnadernas och organismernas utveckling och funktion? Hur interagerar och kommunicerar molekyler, celler och vävnader, och hur forskar man i deras funktioner? Detta är viktiga frågor när man vill förstå mekanismer på molekyl- och cellnivå, mekanismer som t.ex. kan påverka utvecklingen och förloppet av olika sjukdomstillstånd om de inte fungerar som de ska.

När du har genomfört magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper har du djupgående kunskaper om genetikens och de molekylära biovetenskapernas karaktär och experimentella metoder. Du kan efter eget intresse rikta in dig på biokemi och strukturbiologi, genetik och genomik, cell- och utvecklingsbiologi eller molekulära och analytika hälsans biovetenskaper.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 09.12.2024 08.00 Slutar: 02.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av av den internationella gemenskapen för studenter och forskare.