Finska och finskugriska språk och kulturer | Magisterprogram

Programmet ger dig färdigheter att arbeta med internationella uppdrag

Magisterprogrammet är avsett för dig som intresserar dig för finska språket, estniska eller ungerska språket och kulturen eller finsk-ugrisk språkforskning. Magisterprogrammet har också en studieinriktning i finska språket och kulturen som är avsedd för internationella studenter.

I magisterprogrammet kan du välja en av följande studieinriktningar: finska språket, estniska språket och kulturen, ungerska språket och kulturen, finsk-ugrisk språkforskning eller finska språket och kulturen (för internationella studenter).

Dessutom erbjuder magisterprogrammet alla studerande vid Helsingfors universitet valfria studiehelheter inom följande områden: urfolksstudier; språk, multimodalitet och interaktion; namnforskning; och facklitteratur.

Med en examen från magisterprogrammet kan du arbeta som ämneslärare, språk- och kulturforskare eller inom medie-, förlags- eller kommunikationsbranschen. Programmet ger dig färdigheter att arbeta med internationella uppdrag som kräver kunskaper om finska och finskugriska språk och kulturer.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Masterprogramstudierna bedrivs på finska.