Elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper | Magisterprogram

Hur kom vi hit från big bang?

Hurdana naturlagar råder i elementarpartiklarnas värld och reglerar utvecklingen av solsystemet, stjärnorna, galaxerna och hela universum? Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper fokuserar på en kvantitativ förståelse av fenomenen på detta område. Magisterprogrammet utbildar experter i grundforskning. Efter utbildningen kan man antingen gå vidare till en forskarkarriär eller ut i arbetslivet. Studierna ger goda färdigheter i att använda matematiska metoder, IT-verktyg och/eller experimentell utrustning, samt en stark förmåga till problemlösning och logiskt tänkande. Studenten får utmärkta förutsättningar för många slags arbetsuppgifter, också inom den privata sektorn.

Magisterprogrammet i elementarpartikelfysik och astrofysikaliska vetenskaper har två studieinriktningar: 1) partikelfysik och kosmologi 2) astrofysikaliska vetenskaper.

 

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 09.12.2024 08.00 Slutar: 02.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.