Ekonomi | Kandidatprogram

analysera den ekonomiska politiken och ekonomins utmaningar

Kandidatprogrammet i ekonomi är ett utbildningsprogram som leder till politices kandidatexamen (pol.kand., PK) och som ger goda förutsättningar för arbete med samhällsekonomiska frågor på mikro- och makronivå och förutsättningar att följa den ekonomiska utvecklingen och analysera den ekonomiska politiken och ekonomins utmaningar.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 13.03.2024 08:00 Slutar: 27.03.2024 15:00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket vid kandidatprogrammet i ekonomi är i regel finska. En del av undervisningen sker på engelska. Tentamina kan skrivas antingen på finska eller svenska oberoende av undervisningsspråk.