Ekologi och evolutionsbiologi | Internationellt magisterprogram

Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi

Ekologi och evolutionsbiologi ger ett brett perspektiv på ämnet biologi, från gen- till populationsnivå. I magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi kan man på ett mångsidigt sätt fördjupa sig i ekologi, evolutionsbiologi och naturvårdsbiologi.

Undervisningen är mångvetenskaplig flerformsundervisning och omfattar föreläsningar, laboratorie- och datorkurser, interaktiva seminarier, studiebesök och fältkurser. Vi erbjuder många fältkurser där du kan lära dig om naturen i olika områden, från Kilpisjärvi till de tropiska regnskogarna, och hur man forskar om naturen. Metapopulationsbiologiska spetsforskningsenheten och Spetsforskningsenheten för biologiska interaktioner finns vid vår avdelning.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Nästa ansökan börjar i slutet av 2024.
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.