Datavetenskap | Kandidatprogram

Anställningsutsikterna inom det här fältet är utmärkta

Vad har Facebook, Google, små startup-företag, stora mjukvarubolag, och spetsforskningsenheter i Finland och utomlands gemensamt? På alla dessa arbetar personer som utexaminerats från datavetenskapen vid Helsingfors universitet. Inom kandidatprogrammet i datavetenskap lär man sig de färdigheter som har betydelse nu och i framtiden, både inom arbetslivet och forskningen i området. Anställningsutsikterna inom det här fältet är utmärkta. Kandidaterna får mångsidig anställning i uppgifter som motsvarar utbildningen.  Då du har utexaminerats från kandidatprogrammet i datavetenskap har du rätt att fortsätta med ett magisterprogram i datavetenskap eller data science. Du kan också ansöka till andra magisterprogram i Finland eller utomlands.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet för datavetenskap är finska, men en del av kurserna undervisas också på engelska. Studieprestationer kan utföras på finska eller svenska. Eftersom det allmänna språket inom branschen är engelska, är studiematerialet delvis engelskspråkigt.