Botanik | Magisterprogram

Hur kan växter hjälpa oss att klara av globala utmaningar?

Växter är naturens egna solkraftverk och upprätthåller livet på jorden. De utgör grunden för de flesta näringsvävar och ekosystem. Växter producerar syre och omvandlar solens energi till kemisk energi, vilket ger oss näring, fibrer, förnybar energi och råvaror för många olika behov. De samarbetar med andra organismer och står i ständig växelverkan med sin fysikaliska och kemiska miljö, kommunicerar och anpassar sig till rådande förhållanden. Hur gör växter allt detta på funktionell, fysiologisk och molekylär nivå – och varför är det viktigt att studera dessa saker?

När du har tagit examen från magisterprogrammet i botanik kommer du att ha de aktuella svaren, baserade på banbrytande forskning från våra forskare, på dessa stora frågor och mer.

 

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Nästa ansökan börjar i slutet av 2024.
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.