Atmosfärsvetenskaper | Magisterprogram

Hur förandras klimatet?

Det  moderna samhället är i stort behov av experter med en mångsidig utbildning i atmosfärvetenskaper och natursystem. Den pågående globala klimatförändringen och aktuella frågor om luftkvalitet och extrema väderfenomen är exempel på orosmoment som vi är medvetna om, men som vi inte ännu har full vetenskaplig insikt om. Förutom ny vetenskaplig kunskap behöver också handels- och industrinbranscherna miljövetare med en stark naturvetenskaplig grund: nya regler och EU-direktiv måste implementeras i omfattande grad, vilket kräver kunskap om de senaste vetenskapliga forskningsresultaten.

Magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper har sex studieinriktningar:

1) aerosolfysik

2) hydorsfärens geofysik

3) meteorologi

4) biogeokemiska cykler

5) fjärranalys

6) atmosfärkemi och analys

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Börjar: 02.01.2025 08.00 Slutar: 16.01.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.