Ämneslärare i matematik, fysik och kemi | Magisterprogram

Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

Är du intresserad av att arbeta med barn och unga och få dem att bli inspirerade av matematik, fysik eller kemi? Yrket som ämneslärare i matematik, fysik eller kemi är ett utmärkt val för dem som är intresserade av dessa vetenskapsgrenar, av att undervisa, och av nära arbete med andra människor. Gumtäkts campus är Nordens största och mest mångsidiga koncentrering av matematisk-naturvetenskaplig spetsforskning. På Gumtäkts campus finns en stark erfarenhet av ämneslärarutbildning, och den är den största utbildaren av ämneslärare i matematisk-naturvetenskapliga ämnen i Finland.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska, men en del studieavsnitt i programmet erbjuds på svenska.