Demodagen i Pedersöre av mjölkbondes djurens välfärd

Welfare quality – utbildare Essi Wallenius föreläser om konkreta sätt på vilka man kan mäta kors välbefinnande genom observering. Vi hör också erfarenheter ur en mjölkbondes perspektiv. Det slutliga programmet blir är klart i augusti.

Demodagen i Pedersöre

Datum: Fredagen den 16.11.2018 kl. 10.00 - 15.00, vi inleder med kaffe fr.o.m. kl. 9.30
Plats: Pedersöre kommunhus (sessionssalen), Skrufvilagatan 2, Bennäs   
Anmälningar senast den 7.11.2018 per e-post till Gun Wirtanen (gun.wirtanen(at)helsinki.fi) eller via länken  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90598/lomake.html.                      
I korthet: Welfare quality – utbildare Essi Wallenius föreläser om konkreta sätt på vilka man kan mäta kors välbefinnande genom observering. Vi hör också erfarenheter ur en mjölkbondes perspektiv. Det slutliga programmet blir är klart i augusti.

Utbildare Essi Wallenius, som är certifierad WQ-auditerare (mjölk- och köttboskap), berättar att djurens välfärd har en direkt inverkan på lönsamheten i produktionen. Detta är känt för allmänheten i flera sammanhang, men de konkreta åtgärderna och målen att främja välbefinnandet är mången gång oklara. Å en sida innebär åtgärder som främjar välbefinnande ofta investeringar eller mera arbete på gårdarna. Å andra sidan kan många åtgärder som främjar djurs välbefinnande genomföras i befintliga byggnader med befintliga resurser. Detta är möjligt så länge man förstår vad som förorsakar djurens beteende samt deras subtila symptom och deras reaktioner. Jag strävar att i mina demon och presentationer berätta åt personer, som arbetar med boskap, om hur de kan utnyttja informationen från djurs beteende vid finjusteringen av djurens dagliga behov. I mitt arbete använder jag 12-stegs Welfare Quality (WQ) mätmetoden för att mäta djurens välbefinnande. De flesta stegen består i  djurobservationer. WQ-utvärderingar har gjorts på uppdrag av mitt företag (Armenta Benessi Oy) hos 250 finska mjölkproducenter. En klar slutsats är att små förändringar kan ha stor inverkan.

Notera att ni nu hittar de 15 videon, som vi tagit fram, på projektets hemsida https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/tyotavoilla-tulosta-maitotiloille. Materialet finns för närvarande på både svenska och finska.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL VETENSKAPSKÄLLAN!