Työtavoilla tulosta maitotiloille

Uudenlaisilla työtavoilla ja tiedonvälityksen keinoilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla. Uusinta tietoa maidon laadunhallinnasta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista sekä kustannustehokkaista työtavoista välitetään tiloilla työskenteleville palkatuille työntekijöille, mukaan lukien ulkomaalaiset työntekijät, sekä tilallisille. Tieto välitetään usealla kielellä ja monella välineellä, mm. videoiden avulla. Välitetty tieto laitetaan vapaasti saataville verkkoon myöhemmin hyödynnettäväksi. 

Materiaaliin pohjalta kehitetään verkkopohjainen testausjärjestelmä, jonka avulla työntekijät ja tilalliset voivat todentaa osaamisensa tason. Tavoitteena on kehittää tilallisille väline työhön perehdyttämisen tueksi ja työntekijöille mahdollisuus itseopiskeluun. Hankkeessa järjestetään myös kohderyhmän tarpeisiin räätälöityjä demopäiviä, joissa teoreettinen tieto yhdistetään käytännön harjoitteluun. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Laboratoriopäivät 2018

4.12.2018 Kuopio Ilmoittautuminen e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90573/lomake.html

26.10.2018 Seinäjoki Ilmoittautuminen e-lomakkeella:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90630/lomake.html

Miten lehmäsi voi? - Lehmien havainnointi ja hyvinvointi -demopäivät 2018

Aika klo 10.00 - 15.00, kahvi ja suolainen klo 9.30 – 10.00

7.11. Iisalmi, Auditorio, Savonia Ammattikorkeakoulu Haukisaarentie 2, Iisalmi (ilm. viimeistään 4.11)
8.11. Ylivieska, Käenpyrstö, Hotelli Käenpesä, Lintutie 1, Ylivieska (ilm. viimeistään 5.11)
15.11. Ilmajoki, Auditorio, Sedu Ilmajoki Ilmajoentie 525, Ilmajoki (ilm. viimeistään 12.11)
16.11. Pedersöre, Sessionssalen, Pedersöre kommunhus, Skrufvilagatan 2, Bennäs (bara på svenska) (ilm. viimeistään 4.11). Information på svenska

Welfare quality –kouluttaja Essi Wallenius näyttää konkreettisia keinoja lehmien havainnointiin ja hyvinvoinnin mittaamiseen. Kuulemme myös maitotilallisen omia kokemuksia lehmien havainnoinnin vaikutuksista. Lisäksi Hannele Suvanto kertoo hankkeessa tuotetuista ja kaikkien käytössä olevista videoista, kirjallisesta materiaalista, osaamistasotestistä sekä Sedu Ilmajoen navetan remontointiprojektista. Ohjelma tarkentuu elokuun aikana ja siitä ilmoitetaan osallistujille sekä hankkeen internetsivuilla. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, mutta tarjoilun ja rajoitetun tilan vuoksi ilmoittautumista edellytetään. Lounas on omakustanteinen.

ILMOITTAUDU: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90609/lomake.html. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollinen peruutus viestillä hannele.suvanto(a)helsinki.fi. Lähetämme muistutuksen ennen tilaisuutta. Hankkeen internetsivut ja videot: https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/tyotavoilla-tulosta-maitotiloille

Kouluttaja Essi Wallenius kertoo, että eläinten hyvinvoinnilla on suora vaikutus tuotannon kannattavuuteen. Tämä lause on tullut tilallisille tutuksi monessa yhteydessä, mutta hyvinvointia edistävien toimenpiteiden konkreettisuus ja tavoitteet jäävät toisinaan epäselväksi. Toisaalta hyvinvointia edistävät toimenpiteet usein merkitsevät tiloille investointeja tai lisätyötä. Toisinaan näin onkin, mutta monet eläinten hyvinvointia merkittävästi edistävät teot voidaan toteuttaa olemassa olevissa rakenteissa ja resursseissa, kunhan ymmärretään mistä ongelmista eläinten käytös, hienovaraiset oireet ja toimitavat johtuvat. Pyrin työpajojen ja esitysten kautta edistämään karjan parissa työskentelevien ihmisten kykyä hyödyntää eläinten käyttäytymisen tarjoamaa tietoa arjen hienosäätämiseksi. Työssäni käytän 12 kohtaista eläinten hyvinvoinnin mittaamismenetelmä Welfare Quality:a (WQ), josta suurin osa on eläinten tarkkailua. WQ-auditointeja on tehty yritykseni puolesta jo 250 suomalaisella maitotilalla ja selkeä loppupäätelmä on, että pienillä muutoksilla voi olla iso vaikutus.

Essi Wallenius (MMM)

 • eläinten hyvinvoinnin auditoija
 • sertifioitu WQ-auditoija (lypsy- ja lihakarja)
 • Armenta Benessi Oy

Työtavoilla tulosta maitotiloille –hanke on EU-rahoitteinen ja sen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla välittämällä uusinta tietoa maitotilallisille ja heidän työntekijöilleen, lomittajille ja muille alan toimijoille. Hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Koulutuskeskus Sedu yhdessä ETT ry:n ja paikallisten meijerien kanssa. Mukana olevat meijerit: Maitomaa, Maitosuomi, Pohjolan maito, Laaksojen maitokunta, Maitokolmio, Kaustisen osuusmeijeri, Itämaito ja Kuusamon osuusmeijeri.

TERVETULOA TIEDON ÄÄRELLE!

Helmikuun 2018 seminaarit ja demopäivät

Seminaari / Seminarium 2:
6.2.2018
Frami B, Seinäjoki
12.2.2018 Optima, Pietarsaari / Jakobstad (ruotsiksi/på svenska)
16.2.2018 Yrityspuisto Futuria, Suonenjoki
21.2.2018 Hotelli Puustelli, Nivala

Demopäivä / Demodag 2:
7.2.2018 Vanha Paukku, Lapua / Lappo
13.2.2018 Herberts Hus, Kruunupyy / Kronoby (ruotsiksi/på svenska)
14.2.2018 Kokkolinna, Kokkola / Karleby
15.2.2018 Cumulus City Asema Kuopio
20.2.2018 Hotelli Pyhäsalmi, Pyhäjärvi

Marraskuun 2017 seminaarit ja demopäivät

Seminaari 1: Terveet sorkat ja utareet
13.11. Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoentie 525, ILMAJOKI (ilm. viim. 6.11.)
15.11. Ylivieskan Ravintolat Oy, Kauppakatu 14, YLIVIESKA (ilm. viim. 6.11.)
21.11. Opetusravintola Kokkolinna, Isokatu 1, KOKKOLA (ilm. viim. 14.11.)
23.11. Hotel Golden Dome, Kirkkopuistonkatu 28, IISALMI (ilm. viim. 14.11.)

Demopäivä 1: Sorkkahoitoa käytännössä
14.11. Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoentie 525, ILMAJOKI (ilm. viim. 6.11.)
16.11. KPEDU, Ollikkalankatu 3, KANNUS (ilm. viim. 6.11.)
17.11. Optima, Lannäslund 1, PIETARSAARI (ruotsinkielinen demopäivä; ilm. viim. 6.11)
22.11. Haapajärven ammattiopisto, Erkkiläntie 1, HAAPAJÄRVI (ilm. viim. 14.11.)
24.11. Ylä-Savon ammattiopisto, Peltosalmi, Kotikyläntie 254, IISALMI (ilm. viim. 14.11.)

Hankkeen toimenpideosiot lyhyesti kuvattuna ovat seuraavat: 

Toimenpideosio 1: Verkot vesille – Selvitys tietotarpeista 

Alan keskeisten toimijoiden näkemys tietotarpeista ja tiedotusideoista. Haastatellaan maitotilallisia ja heidän työntekijöitään sekä toteutetaan kysely internetissä. 

Toimenpideosio 2: Ideat kasvamaan - Ideatyöpaja 

Tietoiskuvideoiden ja muun tiedotusmateriaalin teemojen ja toteutustapojen innovatiivinen ideointi alan toimijoiden kesken ohjatussa työpajassa. 

Toimenpideosio 3: Verkkotyökalut – Tietoiskuvideot, osaamistasotesti ja tiedotusmateriaali 

Tietoiskuvideoiden, kirjallisen tiedotusmateriaalin sekä osaamistasotestin suunnittelu ja toteutus. Hyödynnetään mm. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin internet-sivuja sekä Youtube-kanavaa ja Eläinten terveys ETT ry:n internetsivuja. Tiedotusmateriaali on julkisesti kaikkien saatavilla myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Toimenpideosio 4: Kohtaaminen – Seminaarit 

Hankkeessa toteutetaan 8 seminaarista koostuva seminaarikiertue rahoittavien ELY-keskusten toiminta-alueilla. Seminaareissa tarjotaan tulkkauspalvelua. Seminaarit mahdollisesti videoidaan. Seminaareissa alan asiantuntijat puhuvat ajankohtaisista asioista ja toivotuista aiheista. 

Toimenpideosio 5: Käytännön konkretiaa – Demopäivät esimerkkinavetoissa 

Toteutetaan 3 demopäivää jokaisen rahoittavan ELY-keskuksen alueella, paitsi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 4 (2 suomen- ja venäjänkielistä sekä mahdollisesti 2 ruotsinkielistä). Demopäivät toteutetaan paikallisissa esimerkkinavetoissa tai ammattioppilaitosten opetusnavetoissa. Käytännön esimerkkejä ja vertaisoppimista. 

Toimenpideosio 6: Tieto framille - Tiedotus 

Tiedotus hankkeen toiminnasta, tuloksista ja tapahtumista. Tiedotusvälineinä mm. sähköpostit, internet-sivut, julkaisut, printtimedia, blogit ja some-kanavat. Yhteistyökumppaneina mm. meijerit ja muut neuvonta-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. 

Toimenpideosio 7: hallinnointi 

Hankkeen hallinnointi ja talous. 

Työtavoilla tulosta maitotiloille -hanke on EU-rahoitteinen ja sen toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Koulutuskeskus Sedu yhdessä ETT ry:n ja paikallisten meijerien kanssa.

Mukana olevat meijerit:

 • Maitosuomi
 • Maitomaa
 • Pohjolan maito
 • Laaksojen maitokunta
 • Maitokolmio
 • Kaustisen osuusmeijeri
 • Itämaito
 • Kuusamon osuusmeijeri