Ritsalens Konstens natt: teckna fäktare!

Under konstens natt 15.8.2019 får teckningssalen besök av förra grannarna, då Croquis-kvällens mannekänger består av Studentfäktarnas medlemmar.

Teckning och fäktning har ett historiskt samband på Helsingfors universitet:
båda grenarna har hört till universitets läroplan och då varje civiliserad person borde kunna dessa grundfärdigheter. Till universitetets huvudbyggnader, planerade av C. L. Engel, hörde ursprungligen också de låga byggnaderna med övningssalarna, där fäktning- och teckningssalen befanns sida vid sida. Fäktningens arv på Helsingfors universitet bevaras av Helsingfors Studentfäktarna.Under konstens natt får teckningssalen besök av förra grannarna, då croquis-kvällens mannekänger består av Studentfäktarnas medlemmar!

Croquis-kvällen under Konstens natt 15.8.2019 kl. 16:30–19:30 fungerar med non-stop-principen, med universitetets teckningsmästare Vappu Rossi som handledare. Beredskap kan lånas från teckningssalen. Tidigare erfarenhet av croquis-teckning (eller fäktning) behövs inte. Porthania, Universitetsgatan 4, 7. vån.