Helsingfors universitetsmuseets kundtjänst är stängd tills vidare

Helsingfors universitetsmuseum förbereder sig på stora omflyttningar fr.o.m. 2019.

Helsingfors universitetsmuseum förbereder sig på stora omflyttningar fr.o.m. 2019. Museets byrå flyttar på grund av Helsingfors universitets huvudbyggnads renovering. Även en del av museets samlingar flyttas till nya lokaler. På grund av omflyttningarna är bild-, arkiv- och samlingstjänsterna stängda fr.o.m. 14.12.2018 tills vidare. Helsingfors universitetsmuseum tar inte heller emot förfrågningar om utställningslån under 2019. Tidigare överenskomna utställningslån och kundtjänst hanteras normalt.

Helsingfors universitetsmuseets huvudutställning Tankens kraft och Helsingfors observatorium är öppna normalt också under 2019.

Mer information:

Samlingschef Jaana Tegelberg

jaana.tegelberg@helsinki.fi

050 415 5287

Helsingfors universitetsmuseum

PB 3 (Unionsgatan 34) 

00014 Helsingfors universitet

yo-museo@helsinki.fi