Anton Ravander-Rauas skulpturutställning öppnas i Vik

Ett urval husdjursskulpturer av Anton Ravander-Rauas kommer från och med den 14.8.2017 att vara utställda i institutionsbyggnaden för skogsvetenskaperna i Vik (Ladugårdsbågen 7, B-husets nedre lobby). Konstnären donerade år 1971 drygt 100 gipsskulpturer föreställande husdjur till Lantbruksmuseet i Vik, där de var utställda till allmänhetens beskådande ända tills museet stängde år 2013. I höst publiceras det även en omfattande faktabok om konstnären och hans skulpturer.

Herman Anton Ravander (från och med 1937 Ravander-Rauas) inledde sin karriär som konstnär relativt sent. Som ung arbetade han med fönsterskyltning för bl.a. Elanto. Idén att göra en djurskulptur fick han från en vän som försåg honom med lera i slutet av 1926. Ravander skapade sitt första verk, reliefen "Tjäderspel" (Metso soitimella) på nyårsnatten 1927. Karriären som skulptör började på allvar på 1930-talet, när han fick en omfattande beställning på en serie Finska husdjur av lantbruksministeriet, avsedd att användas i undervisningssyfte. På så sätt föddes en skulptursamling bestående av 34 modellexempel på djur från 1930-talet.   

Berömda djurmodeller

För Ravander-Rauas var uppdraget att föreviga marskalk Mannerheims springare Andermann (1936) och Kate (1940) en särskilt behaglig uppgift. Även Urho Kekkonens gåvor från Sovjetunionen, de varmblodiga Kaunotar och Suosikki med sina föl samt hingsten Lento, avbildades av Ravander-Rauas. Finlands och hela Europas första "hundratonnare", Ayrshire-kon Nopsa, var en berömdhet på 1950-talet som konstnären fick i uppdrag att föreviga. Det samma gällde Finlands mest kända tjur, Mäkimattilan Inssi, vars avkommor hörde till mjölk- och köttproduktionens elit. 

Offentliga skulpturer

Berömda travkungar stod också modell för Ravander-Rauas. En av dessa var finnhästen Murto. Södra Österbottens hästavelsförbund beställde 1965 en staty i brons föreställande hästen som placerades vid travbanan i Seinäjoki. Det föregående året hade Ravander-Rauas vunnit skulpturtävlingen som arrangerats Nyslotts 325-års jubileum till ära, och i juni 1965 avtäcktes i Nyslott på ön Tallisaari en stor staty gjuten i brons, föreställande en bock. 

Skulptursamlingen överlämnas till Universitetet

Anton Ravander-Rauas dog den 19.8.1972 i Helsingfors efter en 45-årig karriär som skulptör. Konstnären hade förvarat nästan alla sina originalskulpturer i sitt hem. Han ville garantera att de bevarades för framtiden genom att donera samlingen till Helsingfors universitets lantbruksmuseum i Vik. Genom medel insamlade av olika avelsförbund och representanter för andra organisationer kunde samlingen under högtidliga former överlåtas till lantbruksmuseet den 30.11.1971.