Vad är Pöllö-Akademin?

Ugglan (fi pöllö) symboliserar visdom.

Minerva-huset vid pedagogiska fakulteten har en egen uggla som påminner oss om att det inte finns några dumma frågor, eftersom att tänka alltid börjar med förundran och nyfikenhet. Pöllö-Akademin är en skola för barn där fokus ligger på nyfikenhet, förundran och att lära sig nytt. Pöllö-akademin är verksam vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet.

Pöllö-Akademin betonar humnistiska, konstnärliga, naturvetenskapliga, filosofiska och samhälleliga teman, och understryker at lärande sker i dialog och tillsammans. Centralt i Pöllö-Akademins verksamhet är livets stora frågor, att tänka och lära tillsammans och möjligheten att tänka annorlunda (i byggandet av en hållbar framtid). Pöllö-Akademin ordnar interaktiva föreläsningar i pedagogiska fakultetens utrymmen några gånger per läsår. Som deltagare och medförundrare inbjuds barngrupper från daghem och skolor.

Det som sammanför oss som är ivriga över akademin är att vi brinner för att utveckla pedagogiken och lärarutbildningen, samt att reflektera kring utveckling, lärande och vetande som evigt öppna frågor. Universitetsgemenskapens uppgift är att främja forskningsbaserad information, samt att lära kommande generationer att förstå vetenskapens karaktär och ursprung. Pöllö-Akademins verksamhet anknyter till pedagogiska fakultetens uppgift att vara i växelverkan med omgivningen och samhället.

Pöllö-Akademins föreläsningar oc seminarier är öppna och avgiftsfria. Alla barn och unga som är intresserade av livets stora frågor är hjärtligt välkomna. Pöllö-Akademins första tillfällen ordnas hösten 2020 i Minerva-huset (Brobergsterassen 5 A). Till dessa tillfällen har vi bjudit in barn - och elevergruppen från daghem och skolor i Helsingfors. Tillfällena under hösten 2020 är finskspråkiga.

Ifall du vill delta i föreläsningarna tillsamman med en barn- eller elevgrupp, kontakta oss och fråga om möjligheterna!