Nationellt nätverk för utveckling av utvärderingskunskap

Det nationella nätverket för utveckling av utvärderingskunskap KAARO sammanställer forskningsresultat om utvärderingskunskap och utvecklingen av den från olika universitet i Finland och internationellt samt förtydligar målen för och innehållet i styrkebaserad utvärderingskunskap. Nätverket skapar material på nätet och ordnar MOOC-kurser, utbildningar och seminarier om utvärdering inom ramen för de pedagogiska studierna för lärarstuderande (förskola, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning) samt för lärarutbildare och yrkesverksamma lärare och forskare. Nätverket KAARO är ett projekt för utveckling av lärarutbildningen som understöds av undervisnings- och kulturministeriet. I projektet deltar Helsingfors universitet (ledning och samordning), Aalto-universitetet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi och Östra Finlands universitet. Dessutom samarbetar vi med andra projekt, nätverk och universitet.