Acceleratorlaboratoriet

På den virtuella rundturen i acceleratorlaboratoriet vid Avdelningen för fysik vid Helsingfors universitet får du se en partikelaccelerator, ett atommikroskop och forskningsapparatur som används för lågtemperaturforskning.

I acceleratorlaboratoriet studerar man frågor inom materialfysik, men med hjälp av acceleratorer bedriver man också miljöforskning och utför åldersbestämningar med kol-14.

Läs mera om acceleratorlaboratoriets verksamhet (på engelska)