Nordic EPOS

Nordic EPOS - A FAIR Nordic EPOS Data Hub - är ett konsortium av de nordiska geofysiska observatorierna som levererar onlinedata till EPOS ERIC (European Plate Observing System - European Research Infrastructure Consortium). Nordiskt EPOS konsortium består av universiteten i Helsingfors, Bergen, Uppsala och Uleåborg samt Geologiska undersökningen i Danmark och Grönland (GEUS) och Islands meteorologiska kontor (IMO). Nordic EPOS finansieras genom NordForsk Nordic Research Infrastructure Hubs (2020-2022).