Baby in the Box

Jolly-Dolly -nukke

Som en del av Finland 100 -jubileumsårets program fanns Baby in the Box -utställningen om den finländska moderskapförpackningen till påseende i universitetets Tankehörna och Universitetsmuseet 9.11.2017–18.2.2018. Efter att den stängde beslöt Universitetsmuseet att också skapa en onlineversion av den populära utställningen. Webbutställningen förverkligades med hjälp av Momeo Ab:s Tarinatallennin-verktyg och du hittar den genom att klicka på länken nedan.

Webbutställningen Baby in the Box