Helda nedstängt sommaren 2023

Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv Helda kommer att vara nere under perioden 23.6.-24.7.2023.
Avbrottet i Helda 23.6.-24.7.2023

Läge 17.7.2023

De allra flesta dataöverföringar till och från Helda har återupptagits. Dataöverföringarna från databaserna Justus och Haris till Helda och dataöverföringarna till Helka kommer att återupptas under augusti.

Läge 10.7.2023

Helda har uppdaterats till den nya programvaruversionen och Heldas material finns tillgängligt på helda.helsinki.fi. Permanenta handläggaradresser och Haka-inloggning används också. Dataöverföring från andra databaser har ännu inte påbörjats.

Helda har fortfarande kapacitetsproblem som kan orsaka avbrott i servicen.

Datum för driftavbrotten

  • Från och med 3.7.2023 kommer Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv Helda att vara nere i ungefär en vecka. Under avbrottet kan inget av Heldas material hämtas eller användas.
  • Från den 23 juni till den 17 juli 2023 avbryts alla dataöverföringar från andra system till Helda.

Effekter av avbrotten

  • Samlokaliserade publikationer, avhandlingar och andra publikationer överförs inte från universitetets forskningsdatasystem (Tuhat) och avhandlingssystemet E-thesis till Helda (helda.helsinki.fi).
  • Om du lämnar in din avhandling för granskning i E-thesis mellan den 23 juni och den 17 juli 2023, blir den synlig och öppen i Helda först efter pausen.
  • Helsingfors universitets öppna lärdomsprov och avhandlingar är inte tillgängliga på nätet mellan den 3 och 7 juli 2023.
  • Publikationer från Helda Open Books-samlingen kommer inte att vara tillgängliga mellan den 3 och 7 juli 2023.
  • Länkar till Helda-resurser visas i databasen Helka, E-thesis och universitetes forskningsportalen. Dessa material kommer dock inte att vara öppet tillgängliga mellan den 3 och 7 juli 2023.

Alternativa sätt att få tillgång till Heldas material

  • Magister- och kandidatuppsatser kan läsas på plats i Kaisa-talo från bibliotekskiosker.
  • En tryckt version av avhandlingar och vissa uppsatser finns också tillgänglig, vänligen kontrollera tillgängligheten hos Helka.
  • Den omfattande CORE-databasen innehåller ett omfattande utbud av publikationer från Helda. CORE ger tillgång till Heldas open access-resurser, som också kan laddas ner till din egen enhet.
Vilka är orsakerna till avbrotten?

Under avbrotten uppdateras Heldas programvara och användargränssnitt. Efter uppgraderingen kommer Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv, Helda, att ge bättre synlighet och upptäckbarhet av universitetets open access-publikationer, samt enklare tillgång till dem.Frågor och feedback

​​helda-admin@helsinki.fi