Det automatiska sprinklersystemet repareras i Kajsahuset 2021

Ett nytt reservkraftverk kommer att lyftas upp på Kajsahusets tak från Fabiansgatans sida och gatan är delvis stängd i 16-18 november. Nya sprinklerpumpstationer kommer att testas 15.11-3.12, vilket orsakar enstaka bullerstörningar i biblioteket.

Ett nytt reservkraftverk kommer att lyftas upp på Kajsahusets tak från Fabiansgatans sida. Lyftet kommer att orsaka avvikande trafikarrangemang på Fabiansgatan mellan 16.11 och 18.11.

 • Byggarbetare kommer att visa vägen till biblioteket och Aleksandria under lyftarbetet.
 • Återlämningsfacket bredvid bibliotekets huvudentré är inte tillgängligt mellan kl. 6-18. Efter klockan sex kan återlämningsfacket nås normalt.

Under lyftarbetet kan huvudentrén nås från riktning mot Forsthuset. Bibliotekets övriga entréer på Kajsaniemigatan, Berggatan och genom Aleksandrias aula används normalt.

Nya sprinklerpumpstationer kommer att testas från och med måndagen den 15 november, vilket orsakar tillfälliga bullerstörningar i Kajsahuset.

Efter första testkörningar blir det tydlig hur ljudet överförs från sprinklerrummet på 2 våningen.

Reparationerna har slutförts i alla våningar, och samlingar och utrymmen är tillgängliga.

 • K4 våningen (gjort 4.-24.10.2021)
 • K3 våningen (gjort 25.10-5.11.2021)
 • 2. våningen (gjort 19.5-28.6.2021)
 • 3. våningen (gjort 28.6-25.7.2021)
 • 4. våningen (gjort 5.7-22.8.2021)
 • 5. våningen (gjort 30.8-26.9.2021)
 • 6. våningen (gjort 5.7.-5.9.2021)
 • 7. våningen (gjort 28.6-25.7.2021)

Det automatiska sprinklersystemet repareras stegvis i alla våningar i Kajsahuset och arbetet beräknas ta till julen 2021. Reparationerna inleds på 2 våningen i Kajsahuset.

 • Våningarna stängs inte helt, utan de områden som just då är under arbete skyddas.
 • Spiraltrappan i mitten av biblioteket kan vara otillgänglig korta perioder på olika våningar, men minst en av hissarna är alltid tillgänglig.
 • Bibliotekets samlingar, läsplatser och grupparbetsrum kommer att vara otillgängliga i tur och ordning, beroende på i vilka våningar och områden reparationerna görs.
 • Samlingarna skyddas genom att täckas över helt, så det går inte att komma åt dem under arbetet.