Varje kund ansvarar själv för att hon/han följer säkerhetsinstruktionerna i alla bibliotekets lokaler. Vårt gemensamma hopp är att biblioteket kan hållas öppet under undantagstillståndet, så ta instruktionerna på allvar och följ dem.

 • För att säkra allas hälsa ber vi att du besöker biblioteket endast när du är frisk.
 • Använd en ansiktsmask.
 • Se till att ha god handhygien.
 • Se till at ha tillräcklig distans till andra kunder och till personalen. 
 • I grupparbetsområden och tysta arbetsrum måste användarna se till att säkerhetsavstånd följs tillräckligt.
 • Platser för säkerhetsavstånd är markerade i läs- och arbetsområdena. Följ säkerhetsmarkeringarna och arbeta inte i de säkerhetsmärkta områdena.
 • Om lokalen har rörliga möbler, se till att hålla säkerhetsavstånd. I vissa rum har de extra stolarna flyttats åt sidan. Flytta inte på möblerna så att säkerhetsavstånden inte längre kan hållas.
 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.
 • Alla biblioteksanvändare måste följa anvisningarna för coronasituationen som visas i biblioteket.

27.11.2020: Campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik samt alla självstudieområden och Kajsahusets samlingsvåningar är stängda från måndagen den 30 november till söndagen den 10 januari 2021. Utlåning av tryckt material kommer att ordnas i Kajsahuset. 

Begränsningar av bibliotekets tjänster kommer att uppdateras på denna sida måndagen den 30 november.

- - - - -

Samlingar och material är tillgängliga som vanligt. Du kan hämta böcker från hyllorna själv och låna dem vid låneautomaten. Du kan returnera böcker med återlämningsautomatet eller med återlämningsfacket. Reservationer kan avhämtas som vanligt som självbetjäning.

Cirka hälften av läs- och arbetsplatserna samt kunddatorerna används. Platser för säkerhetsavstånd är markerade. Alla bibliotekets datasalar förblir stängda.

Under undantagstillståndet har bibliotekets grupparbets- och telefonrum reserverats som privata läsutrymmen mot bibliotekets regler. Detta försvårar användningen av utrymmena för andra kunder, så följ biblioteks spelregler även under den här exceptionella situationen och använd utrymmena enligt deras avsedda användning.

Studentkafferum (köket) på tredje våningen i Kajsahuset är tillgängligt, men pausrum i Aleksandria är för närvarande inte i bruk.

Bibliotekets kundservicediskar fungerar vanligtvis normalt på alla campus. Bibliotekets kundbetjäning får du tag på också per telefon, e-post och på nätet.

Observera att vår kundtjänst är hårt ansatt under undantagsperioden och svarstiden kan därför vara längre än vanligt.

Bibliotekets kunddiskar betjänar vanligtvis normalt på alla campus. Campusbibliotekens kundservice är öppna mån-fre 10-17 och huvudbibliotekets kundservice mån-fre 10-19.

Chatten på bibliotekets webbplats betjänar mån-fre 10-17.

Kundtjänsttelefonen på Kajsahuset på 02941 23920 har öppet mån-fre kl. 8-20.

Telefontjänsten på campusbiblioteken är öppna under kunddiskarnas öppettider. Vid andra tillfällen dirigeras samtal till huvudbiblioteket.

 • Gumtäkt 02941 50881
 • Mejlans 02941 26643
 • Vik 02941 58040

Kundförfrågningar, tjänstebegäranden och synpunkter kan också skickas via en e-blankett eller e-post.

Bibliotekspersonalen arbetar i huvudsak på distans. Du kommer i kontakt med bibliotekets experter via de vanliga serviceadresserna.

Alla biblioteksenheter och lärocentren är öppna för tillfället. Öppettiderna för höstterminen gäller fram till början av december. Öppettiderna för jul och nyår kommer att ses över senare på hösten.

Bibliotekets öppettider kan förändras snabbt under coronavirusläget. Biblioteket följer rekommendationer och förordningar från universitetet, den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Ändringar i öppettiderna

 • Kajsahuset och Aleksandria är stängda på helger till slutet av detta år.
 • Aleksandria är ännu inte tillgängligt med en nattnyckel utanför byggnadens öppettider.
 • Well Cafe Kaisa-talo är för närvarande stängt. Utanför caféets öppettider kommer man in i Kajsahuset endast genom bibliotekets huvudingång på Fabiansgatans sida.
 • Campusbiblioteket i Mejlans och Terkko Health Hub är öppna på vardagar 8-18 till slutet av detta år.
 • Minerva är öppet vardagar 8-17:45 åtminstone till slutet av detta år.

Ingången till Kajsahuset går genom bibliotekets huvudingång på Fabiansgatan och genom Lärocentret Aleksandrias aula. Kajsahuset kan också nås från innergården i Berggatan 3 genom att passera genom Cafe Portaali och Förbindelsegång.

Ingången med hiss från metrotunneln (metrostation Helsingfors universitet) eller från gatunivån på Kajsaniemigatan används inte under undantagstillståndet. Ingången på Berggatan används inte heller, eftersom Well Cafe Kaisa-talo är stängt för tillfället.

För tillgänglig passage till biblioteket med hiss från metrotunneln eller från Kajsaniemigatan krävs hjälp. Meddela i så fall din ankomst till bibliotekets kundtjänst tfn 02941 23920.

Sisäänkäynti Kaisa-taloon poikkeustilan aikana Fabianinkadulta.

Studenter och personal vid Helsingfors universitet

Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice tidigast nästa arbetsdag efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. I din kundinformation i Helka kan du också ställa in en PIN-kod som du behöver på bibliotekets utlåningsautomat.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system.

Andra kunder (inga  Helsing­fors universitets användaruppgifter)

Beställa ett bibliotekskort med e-blankett. Kortet kan avhämtas tre vardagar efter beställningen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundtjänstens öppettider. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.

Du kan också få ett Helka-kort genom att besöka bibliotekets kundtjänst.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån, uppdatera dina kunduppgifter i Helkadatabasen och vid behov också betala förseningsavgifter. För att använda bibliotekets utlåningsautomat behöver du en PIN-kod, som du måste ställa in på ditt kundkonto i Helka-databasen. Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

Bibliotekets elektroniska samlingar finns tillgängliga för alla universitetsanställda och studenter oavsett var de befinner sig.

Helsingfors universitets forskare, lärare, studerande och personal, studerande vid Helsingfors universitets öppna universitet samt alla kunder som besöker biblioteket kan använda e-resurserna.

För att kunna använda e-resurserna utanför biblioteket krävs universitetets användarnamn.

Externa kunder kan använda e-resurser i bibliotekets lokaler via bibliotekskioskerna eller på en egen apparat med HelsinkiUni Guest -trädlöst nätverk. Lösenordet för HelsinkiUni Guest-nätverket är uniguest.

Utlånade böcker har inte haft förfallodagar under våren och sommaren 2020, men från mitten av augusti förfaller lånen normalt igen. Du kan logga in i Helka och förnya dina lån om det inte finns reservationer och om inte har haft boken så länge att den inte mera går att förnya.

Indrivningen är på paus under undantagssituationen

Bibliotekets uppmaning om att returnera förfallna lån går ut som vanligt under undantagssituationen, också den andra påminnelsen, där vi varnar om indrivning. Vi skickar trots detta inga lån till indrivning i det här läget.

Om det finns osäkerhet om lån eller betalningar, vänligen kontakta serviceadressen hulib-selvitykset@helsinki.fi

Du kan tryggt returnera böcker med återlämningsautomatet eller med återlämningsfacket. 

Om du inte kan återlämna dina lån till biblioteket under undantagstillståndet, kontakta bibliotekens kundtjänst via telefon eller på nätet.

Reservationer kan avhämtas som vanligt som självbetjäning. 

Du kan hämta dina reservationer med det reservationsID som du får med Helkas meddelandet. Reservationerna ordnas på hyllan enligt reservationsID-numret.

Du kan låna en reserverad bok endast med samma kort som du reserverat den med. Vi uppbär en avgift på 3 € för reservationer som inte avhämtas. Om du inte behöver boken du reserverat, annullera reservationen i din kundinformation i Helka.

Referensmaterial kan du läsa normalt på biblioteket från och med augusti 2020, då alla biblioteksenheter kommer att vara öppna igen. Referensmaterial är sådant som inte går att låna hem, såsom tidskrifter, handböcker, tryckta pro gradur och en del de digitala pro gradurna som endast kan läsas på plats.

I databasen Helka kan du beställa examenarbeten och material från samlingarna i slutna magasin. Du får ett meddelande när din beställning kan avhämtas. Du kan också använda din Helkaprofil för att se när det material du beställt blir tillgängligt.

Kundernas fjärrlånsbeställningar och inköpsförslag hanteras normalt. Undantagstillståndet kan dock orsaka begränsningar.

Inköpsförslagen i paus i juni-juli 2020

Inköpsförslagen var en paus från 15 juni till slutet av juli. Under pausen kunde universitetsmedlemmarna lämna inköpsförslagen på normalt sätt. Dessa förslag kunde emellertid inte prövas på biblioteket förrän pausen i Helka var över i början av augusti.

Under undantagstillståndet kan du lära dig informationssökning med hjälp av nätkurser, läromedel och guider. 

Distanshandledning i informationssökning

Om du behöver handledning i informationssökning eller användning av material kan du boka tid för distanshandledning. Instruktioner för hur du förbereder dig för distanshandledningen och en länk till tidsbokningsblanketten hittar du på instruktionssidan

Webbseminarier 

Du hittar tidtabeller och kursbeskrivning i WebOodi: Studieutbud > studiehandböcker > erillislaitokset >  Helsingfors universitets bibliotek, 2020-2021.

Research Data Management basics-föreläsningar

Under året 2020 genomförs föreläsningarna i materialhantering (RDM basics) i Zoom. Zoom-länken skickas till de anmälda så anmäl dig först till utbildningen.

Data Management Plan-handledningar

I stället för workshoppar i datahantering (DMP workshops) erbjuder universitetets datastöd individuell rådgivning i hur man utarbetar materialhanteringsplaner. Kontakta datasupport@helsinki.fi.

The Academy of Finland’s September Call and DMPs –webinars

Se mera (på engelska).

Helsingfors universitets datastöd

Universitetets datastöd hjälper forskarna vid Helsingfors universitet i frågor gällande hantering av forskningsdata. Kontakten sker via e-post: datasupport@helsinki.fi.