Vårens kurser i informationssökning och referenshantering

Vill du ha nya idéer om hur du hittar källor till din avhandling? Vill du lära dig att använda RefWorks referenshanteringsprogram? 

Hur hittar du kurser?   

MOOC-kur­sen för av­hand­lings­för­fat­ta­re   

  • Hur bedömer du källor? 
  • Var hittar jag källorna? 
  • Hur ser informations- och referenshanteringen ut? 
  • Hur använder jag informationen på rätt sätt?

Informationssöknings-webbinarier  

Refworks-webbinarier 

Distanshandledning i informationssökning  

Kontakta oss