Våningen K3 otillgänglig i Kajsahuset fr.o.m. 25.10

Alla K3-våningens samlingar är otillgängliga till den 5 november. Du kan reservera böcker från samlingar via Helka och du får ett avhämtningsmeddelande när materialet kan avhämtas.

Reparation av det automatiska sprinklersystemet har flyttat till K3-våningen i Kaj­sahuset. Hela våningen är stängd. Läsplatser och multifunktionskrivare är inte tillgängliga från och med den 25 oktober.

Alla K3-våningens samlingar är otillgängliga till den 5 november. I Helka finns en anmärkning: "Otillgänglig 25.10-5.11". Det går att reservera böcker från samlingarna i Helka under renoveringsperioden.

Välj det avhämtningsställe där du vill hämta materialet. Helsingfors universitets personal kan också reservera böcker för leverans till arbetsbordet. Du kan kontrollera i dina kunduppgifter i Helka när materialet är redo för avhämtning. Du får också ett avhämtningsmeddelande per e-post när materialet kan avhämtas.