Utlåningstjänster från Kajsahuset och Vik - andra campusbiblioteken och lärocentren stängda till 30.4.

Utlåningstjänster vid Helsingfors universitets bibliotek utvidgas i februari, då material kan hämtas från Pop-up Bibliotek i Vik förutom Kajsahuset. Campusbiblioteken i Mejlans och Gumtäkt samt Lärocentren Aleksandria och Minerva kommer att vara stängda åtminstone till 30 april 2021.

Självstudielokalerna stängda till 30.4.