Tillåt öppen publicering av din avhandling - även efter du har avslutat studierna

Genom att låta publicera din avhandling hjälper du bibliotekets kunskapstörstande kunder särskilt nu då biblioteket inte kan erbjuda tillgång till digitala avhandlingar i bibliotekets lokaler.

Den som har skrivit en pro gradu-avhandling eller magisteravhandling kan ge tillstånd att publicera den som open access i Helsingfors universitets digitala arkiv Helda. Detta är också Helsingfors universitets rekommendation. Du kan låta publicera en digital avhandling också efter att du har avslutat studierna.

Examensarbeten är efterfrågat och läst material. Studenterna bekantar sig gärna med avhandlingar senast när det börjar bli aktuellt att skriva en egen avhandling. Också allmänheten är intresserad av pro gradu-avhandlingar och magisteravhandlingar.

Det gynnar även dig som skribent att låta publicera din avhandling. Din avhandling får välförtjänt synlighet och du kan dela avhandlingens permanenta länk till intresserade. 

Kontakta Helsingfors universitets bibliotek: e-thesis@helsinki.fi när du har bestämt dig för att låta publicera din avhandling.