Terkko renoveras under sommaren, långa lånetider börjar 30.4.20

Terkko Health Hub och campusbiblioteket i Mejlans är stängda 1.6-9.8. Av­hämt­ning av tryckt ma­te­ri­al ord­nas i Kajsahuset. Från och med torsdagen den 30 april får du långtidslån på material från Mejlans.