Tack för att du använder ansiktsmask!

Tillsammans kommer vi att se till, att bibliotekets läs- och arbetsutrymmen kan hållas öppna även när undantagssituationen fortsätter.

Hela universitetets gemensamma önskan är att bibliotekets läs- och arbetsutrymmen kan hållas öppna även när undantagssituationen fortsätter. Varje biblioteksanvändare kan hjälpa till genom att följa säkerhetsanvisningarna: Använd ansiktsmask också när du läser eller studerar i biblioteket, och se till att ha god handhygien och tillräcklig distans till andra.