Svara, påverka och vinn: HULib Användarenkät 21.-28.11.2022

Hur har biblioteket lyckats stödja studier, undervisning och forskning? Genom att svara på användarenkät deltar du i planeringen av bibliotekets tjänster.

Hur viktiga anser du att bibliotekets tjänster är och hur har biblioteket lyckats erbjuda dessa tjänster? Hur fungerar biblioteksmaterialet och studieutrymmena och vilka nya tjänster vill du ha från biblioteket?

Resultaten av Helsingfors universitets biblioteks användarenkät kommer att användas för att planera våra tjänster för 2023. Genom att svara kommer du att ge oss viktig information om hur vi kan betjäna dig så bra som möjligt i framtiden.

Svara och vinn!

Svara på HULib användarenkät online 21.-28.11. Användarenkäten innehåller, beroende på dina svar, ca ett dussin frågor. Det tar bara 5-10 minuter att svara.

Bland deltagarna lottar vi ut HU munkjackor, HU reflektor och bibliotekets tygmärke för studentoveraller.