Svara, påverka och vinn: HULib Användarenkät 18.-29.11.2020

Hur har biblioteket lyckats stödja studier, undervisning och forskning under coronavirusläget? Vilka nya tjänster vill du ha från biblioteket? Svara på HULibs användarenkät!

Hur viktiga anser du att bibliotekets tjänster är och hur har biblioteket lyckats erbjuda dessa tjänster under coronavirussituationen? Hur fungerar biblioteksmaterialet och studieutrymmena och vilka nya tjänster vill du ha från biblioteket?

Resultaten av Helsingfors universitets biblioteks användarenkät kommer att användas för att planera våra tjänster för 2021. Genom att svara kommer du att ge oss viktig information om hur vi kan betjäna dig så bra som möjligt även när undantagssituationen fortsätter.

Svara på HULibs användarenkät 18-29 november 2020

Svara på HULib användarenkät online 18.-29.11. Användarenkäten innehåller, beroende på dina svar, ca ett dussin frågor. Det tar bara 5-10 minuter att svara.

Bland deltagarna lottar vi ut 14 priser (4 munkjackor och 10 Kajo Bright-mössor).

Länk till enkäten: bit.ly/HULIBanvandarenkat