Spela bibliotekets virtuella flyktspel – få ett halarmärke!
Spelet finns tillgängligt på finska och engelska.

Spelet pågår 1.2– 29.12.2023.    

Ett begränsat antal av bibliotekets 2023 års halarmärken kommer att finnas tillgängliga som pris för dem som slutför spelet. Instruktioner om hur du hämtar priset kommer att ges när du har avslutat spelet.  

För mer information: ändra språket till finska eller engelska.