Sommar i bibban

Bibliotekets checklista för sommaren. Gumtäkt och Mejlans är stängda, och samlingarna är delvis otillgängliga i Kajsahuset.

Bibliotekets lokaler och utlåning

 • Kajsahuset, Pop-up Bibliotek i Vik, Aleksandria och Minerva är öppna hela sommaren, men öppettiderna är kortare än vanligt. Campusbiblioteken i Gumtäkt och Mejlans är stängda från 21 juni till 8 augusti. Kontrollera öppettiderna på bibliotekets hemsida.
 • På sommaren får du långtidslån på material från Campusbiblioteken i Gumtäkt och Mejlans. Lån från Gumtäkt och Mejlans får en förfallodag 12.8.21.
  • Du kan beställa böcker från Gumtäkts och Mejlans samlingar för avhämtning i Kajsahuset eller Vik. Du gör det genom att göra en vanlig reservation på boken i Helka. När du får en ankomstavi från Helka kan du hämta materialet som självbetjäning på reservationshylla.
  • I regel kan studerande inte få referensmaterial från stängda bibliotek. Om det ändå är nödvändigt att få materialet före augusti t.ex. för att du skall kunna slutföra dina studier, kan du kontakta biblioteket (bibliotek@helsinki.fi, tel. 02941 23920). Varje situation utvärderas individuellt.
 • Kajsahusets samlingar, läsplatser och grupparbetsrum kommer att vara otillgängliga på våningar 3, 4, 6, och 7.
 • Kom ihåg säkerheten och följ bibliotekets instruktioner också på sommaren! Läs mer på Sommar i bibban-hemsida.

Kundservice under sommaren

 • Chatten på bibliotekets webbplats betjänar mån-fre kl. 10-15.
 • Kundtjänsttelefonen på Kajsahuset på 02941 23920 har öppet mån-fre kl. 8-18.
 • Huvudbibliotekets kundtjänst är öppen mån-fre kl. 10-18.
 • Kundtjänsterna i campusbiblioteken är stängda.

Kundförfrågningar, tjänstebegäranden och synpunkter kan också skickas via en e-blankett eller e-post.

Returnering

Du kan återlämna böcker till huvudbiblioteket och Vik. Utanför öppettider använd Kajsahusets returautomaten på Fabiansgatan. Böckerna kan returneras till returluckor även i Gumtäkt och Mejlans hela sommaren.

 • När du returnerar böcker till Gumtäkt eller Mejlans så observera att returlådorna töms endast måndagar och torsdagar. Dina lån kommer inte nödvändigtvis genast att synas som returnerade och om dina lån är försenade så kommer förseningsavgifterna att fortsätta löpa.
 • I Gumtäkt återlämningsluckan ligger till höger om Physicums huvudingång (Gustaf Hällströms gata 2A) bredvid den gråa sidodörren.
 • I Mejlans böcker kan returneras till returlåda som finns i aulan på Haartmansgatan 3. Under sommaren har Haartmansgatan 3 öppet må – fre 7:45-15:30.